×

Превземете го нашете мени
Download our menu card

Порачајте си за носење на 078/250-554 или за достава преку Кликни Јади
Call 078/250-554 for take away or order for delievery at Klikni Jadi