×

БЕСПЛАТЕН ПРОСТОР ЗА ЗАЕДНИЧКО РАБОТЕЊЕ

Јавна соба нуди инспиративна работна атмосфера во текот на целиот ден во простран, светол и креативен простор на приземјето. Заедничкиот простор
за работење функционира на принцип на бесплатно користење од страна на индивидуалци или групи кои во текот на целиот ден можат да работат
самостојно или реализираат состаноци и презентации, и кои препознаваат бенефит од работење во урбано катче во центарот на Скопје. Разменете идеи
со вашите колеги, запознајте и други професионалци и остварете соработка, во Јавна соба.

FREE COWORKING SPACE

In Public Room you can find creative working atmosphere based on very light space with enough room for everybody. Public Room functions as free coworking
space for individual free lancers or groups during the whole day and offers them space for meetings, presentations. Freelancers can immediately recognize the
benefits of working in a very urban space in the centre of the city. Exchange ideas with your colleagues, meet other professionals and begin new cooperation, all
these in Public Room.